УниСтим+бор (B)

УниСтим+бор (B) – важен за:

-качество на цвета

-изграждане и стабилност на клетъчна стена
-водния баланс

-образвуване на скорбяла и захар
При недостиг на бор се забелязват следните проблеми:
-деформация и умиране на по-младите листа
-лош цъфтеш

-по малка листна розетка

Препоръчваме използването на УниСтим бор най-вече при слънчогледа във фаза бутонизация-цъфтеж като работната доза е 0.200милилитра в ДКА.

Пръскането се извършва съвместно със използвания хербицид.УниСтим се добавя последен.