Приложение

Житни култури

Третиране на семената с Унистим: Извършва се съвместно с използвания фунгицид, Унистим се добавя последен.

Доза: за 1 тон семена 1.5 литра Унистим.

Листно подхранване: 1-во пръскане в фаза край на братене и начало на вретенене 2-ро пръскане в фаза начало на млечна зрялост

Доза: 150-200 милилитра/ДКА

Пръскането се извършва съвместно със използвания хербицид.Унистим се добавя последен.

Слънчоглед

Третиране на слънчогледа с Унистим: Извършва се съвместно с използвания фунгицид, Унистим се добавя последен.

Доза: за 1 тон семена 3 литра Унистим

Листно подхранване: 1-во листно пръскане- фаза 3-5 лист

Доза: 150-200 милилитра/ДКА

Пръскането се извършва съвместно със използвания хербицид.Унистим се добавя последен.

 

Царевица

Третиране на семената с Унистим: Извършва се съвместно с използвания фунгицид, Унистим се добавя последен.

Доза: за 1 тон семена 3 литра Унистим.

Листно подхранване: 1-во листно пръскане- фаза 3-5 лист 2-ро листно пръскане фаза преди изметляване Доза: 150-200 милилитра/ДКА

Пръскането се извършва съвместно със използвания хербицид.Унистим се добавя последен.

 

Маслодайна рапица

Третиране на семената с Унистим: Извършва се съвместно с използвания фунгицид, Унистим се добавя последен.

Доза: за 1 тон семена 1.5 литра Унистим

Листно подхранване: 1-во листно пръскане- фаза на развитие 1-2 двойки листа 2-ро листно пръскане-фаза “бутонизация”

Доза: 150-200 милилитра/ДКА

Пръскането се извършва съвместно със използвания хербицид.Унистим се добавя последен.

 

Технология на прилагане при зеленчукови,бобови култури и трайни насъждения

I: Третирането на семената и посадъчния материал се извършва заедно с използвания фунгицид.

II: Листното подхранване се извършва заедно с пестицида използван в съответната фаза.

III: След задължителните пръскания посочени по-долу(виж технология на прилагане) може да се извършват допълнително от 3 до 4 пръскания в интервал от 10-12 дни.

IV: Температура на водата при третиране на посадъчния материал и семената 23-25° C. Водата трябва да престои 4-5 часа в отворен съд за да се избегне силното хлориране.

V: При поливане или капково напояване дозата е 800 милилитра Унистим за 1 тон вода при разход на работния разтвор-5 л-ра/кв.м.

VI: Унистим е съвместим с всички видове фунгициди,хербициди,инсектициди и акарициди

VII: Използването на Унистим води до намаляване на нуждата от борба с икономически важни заболявания при растенията и някои фитопатогени живеещи в почвата

VIII: В състава на Унистим има богато садържание на естествена микрофлора

IX: Действието на Унистим се основава в това, че в състава му има висока концентрация на хуминови и фулвокиселини, както и на микро елементи в хелатна (лесно усвоима) форма.

X: Унистим се добавя в разтвора последен

 

Бобови (фасул,леща,соя)

I: Третиране на семената с Унистим.

Доза: 1,5 литра Унистим за 1 тон семена

Препорачителен работен разтвор 30 л-ра за 1 тон семена

II: Листно подхранване:

  1. 2-4 лист
  2. фаза Бутонизация
  3. цъфтеж

Доза за едно пръскане 100-120 мил/дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Фъстъци

I: Третиране на семената с Унистим.

Доза: 1,5 литра Унистим за 1 тон семена

Препорачителен работен разтвор 30 л-ра за 1 тон семена

II: Листно подхранване:

  1. 4-ти лист
  2. фаза Бутонизация
  3. 10-15 дни след второто пръскане

Доза за едно пръскане 100-120 мил/дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Ягоди

I: Тртиране на посадъчния материал с Унистим.

Доза: 40милилитра Унистим в 1 л-р вода

Посадъчния материал се накисва 3-5 часа количеството на разтвора се приготвя съобразно количеството посадъчен материал.

II: Листно подхранване 1.начало на вегитация когато растенията се разлистят 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второто пръскане

Доза за едно пръскане 200-250 мил/дка

Препоръчителен работен разтвор 60 л-ра/дка

 

Дини,пъпеши,тикви

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим Семената се накисват в разтвора за 5-6 часа Доза:150 милилитраУнистим в 2 литра вода за 1кг. Семена

II: Листно подхранване 1. Първо листно пръскане при директна сеидба (на семка) се извършва във фаза 3-4 същински лист.При засаждане на разсад 8-10 дена след прихващането му. 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второто пръскане

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Трайни насaждения-овощни видове

I: Третиране на посадъчния материал с Унистим

Доза: 40 милилитра Унистим за 1 литър вода.

Кореновата система на посадъчния материал се накисва за 10-12 часа в разтвор на Унистим. Количеството на разтвора се приготвя съобразно количеството посадъчен материал.

II: Листно подхранване: 1. 4-5 дни след цъвтежа 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второто пръскане

Доза за едно пръскане с Унистим 200-250 мил/дка

Препоръчителен работен разтвор 60 литра/дка

 

Малини,къпини,касис,боровинка,арония

I: Тртиране на посадъчния материал с Унистим.

Доза: 40милилитра Унистим в 1 л-р вода

Кореновата система на посадъчния материал се накисва за 10-12 часа в разтвор на Унистим количеството на разтвора се приготвя съобразно количеството посадъчен материал.

II: Листно подхранване 1.начало на вегитация когато растенията се разлистят 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 7-10 дни след второто пръскане

Доза за едно пръскане 200-250 мил/дка

Препоръчителен работен разтвор 60 л-ра/дка

 

Тютюн

I: Третиране на семената

Когато семената се рътят чрез накисване с вода при температура 18-20 градуса за едно денонощие се добавя 40 милилитра Унистим в 1 литър вода.След което семената се разстилат,подсушават и се рабъркват между 6 и 8 дни. II: Листно подхранване 1. 5-6 дни преди изваждане на разсада 2. по време на самата сеидба се добавят 0.500 милилитра Унистим на 100 литра вода и се полива. 3. 15 дни след засаждането на полето 4. 15-20 дни след третото пръскане

При първо трето и четвърто пръскане дозата е 100-120 милилитра/дка

Препоръчителен работен разтвор 20 л-ра/дка

 

Домати

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим.

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена.

Семената или посадъчния материал се накисват за 5-6 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат.

II: Листно подхранване 1.10-12 дни след прихващане на разсада. 2. Начало на бутонизация 3. Начало на цъфтеж

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Краставици,тиквички

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим.

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена.

Семената или посадъчния материал се накисват за 5-6 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат.

II: Листно подхранване 1. 2-4 лист 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второро пръскане Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дкa

 

Пипер,патладжан

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим.

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена.

Семената или посадъчния материал се накисват за 5-6 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат.

II: Листно подхранване 1. 2-4 лист 2. фаза начало на бутонизация 3. фаза начало на цъфтеж

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Моркови,Ряпа

I: Третиране на семената с Унистим:

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена. Семената се накисват за 5-6 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат.

II: Листно подхранване: 1. във фаза 2-3-ти същински лист 2. начало на надебеляване на корена

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Дини,пъпеши,тикви

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим Семената се накисват в разтвора за 5-6 часа

Доза:150 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1кг. семена

II: Листно подхранване: 1. Първо листно пръскане при директна сеидба (на семка) се извършва във фаза 3-4 същински лист.При засаждане на разсад 8-10 дена след прихващането му. 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второто пръскане

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Картофи

I: Третиране на семената и посадъчния материал (клубените) с Унистим 2-3 дни преди засаждане клубените се потапят в разтвора за 1 час или се напръскват

Доза:1,5 литра Унистим в 50 литра вода за 1 тон картофи

II: Листно подхранване: 1. При поникване (оформяне на зелена туфа) 2. Фаза Бутонизация Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Салати,маруля,спанак и репички

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим.

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена.

Семената или посадъчния материал се накисват за 5-6 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат.

II: Листно подхранване

1. 2-3 лист

2. 7-10 дни след първото пръскане 3. 7-10 дни след второто пръскане

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дкa

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Лук,чесън

I: Третиране на семената с Унистим

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена. Арпаджика или скилидите се почистват и се накисват за 5-6 часа в разтвора на Унистим след което се изсушават и засаждат.

II: Листно подхранване 1. 2-3 лист 2. 10-15 дни след първото пръскане 3. 10-15 дни след второто пръскане Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка

 

Зеле,карфиол и брокули

I: Третиране на семената и посадъчния материал с Унистим.

Доза: 80 милилитра Унистим в 2 литра вода за 1 кг. семена.

Семената или посадъчния материал се накисват за 7-8 часа в разтвора след което се изсушават(семената) и се засаждат. II: Листно подхранване 1. след засаждане разсада на полето 2. начало на завиване на зелката 3. 10-14 дни след второто пръскане

Доза за 1 пръскане с Унистим 100-120 мил./дка

Препоръчителен работен разтвор 15-20 л-ра/дка