“АгроУнистим” ООД

В съвременното земеделие за постигане на добри икономически резултати трябва да се залагат и получават високи добиви. Това се постига с нуждата земеделските производители да се съобразяват с количеството и видовете внесени торове. Основен фактор за реализиране на високия продуктивен потенциал на сортовете е храненето на растенията. Крайният успех от снабдяването с нужните хранителни елементи се постига чрез комбинативното внасяне на хранителни добавки. Един от основните хранителни елементи е азота, който се усвоява в трите си форми – нитратна, амониева и амидна. Амониевата силитра действа веднага, но се усвоява само при подходяща почвена температура и влага. Най – големи са загубите от азотно торене на влажна, просъхваща почва с ветровито, топло и горещо време. Нитратните и амониевите форми на азота са много подвижни. При превишаване дозата на торене или торене в неподходящ момент неусвоеното количество азот излита във въздуха или се измива с водата. Поради тази причина нашия екип е разработил течния органичен тор „УниСтим”, който съдържа азотен тор в амидна форма намиращ в лумброкугенен биохумус. Само амидната форма на азота не се измива от водата, не се изпарява – фиксира се в почвата. Фосворът е основен елемент свързан с усвояването на азота. Недостигането на фосфор ограничава ефективното използване на азота и води до преразходи за азотни торове. Действието на фосфора е по – активно в продукти в които е химически свързан с азота и калия. При листно пръскане и капково наторяване разтворените форми на фосфора са по – бързо подвижни и се приемат от корените веднага. С това се доказва, че листното торене на реколтите с водоразтворими течни торове с високо съдържание на азот, фосфор и калий се възприема по – благоприятно от растенията и води до значително по – високи добиви. Калият е елемент, който играе съществена роля при определяне качеството на продукцията и има решаващо значение в крайните етапи от цикъла на развитие на растенията. В условия на високи температури и вятър цикъла на развитие при житните култури може да приключи преждевременно. Във фаза наливане на зърното това може да срине добива и да влоши качеството. Листното торене и в по – ранни фази е ефективен метод намаляващ риска от калиев дефицит и прегаряне на листната маса. В отглеждането на овошки и зеленчуци липсата на калий води до производство на некачествена и безвкусна продукция. Поради големи нужди от калий за тези култури се прави задължително подхранване с листно пръскане само в началния етап на развитие на растението и поливане в завършващия етап на узряване. Нашия продукт „УниСтим” е течен органичен тор от групата NPK, съдържащ всички нужни елементи от които се нуждаят растенията.